Bên thứ ba đứng ra giải quyết các vấn đề còn nan giải giữa Ban quản trị (BQT), Chủ đầu tư và cư dân được gọi là Ban kiểm soát.

Quy chế hoạt động của Ban Quản trị

Trong khi, Bộ Xây dựng đang trình xin ý kiến về dự thảo Quản lý và sử dụng chung cư, thì hiện trạng thực tế lại rối như tơ vò vì mâu thuẫn triền miên trong vận hành, quản lý chung cư.

Do vậy, người dân đã chọn phương án tự bầu ra Ban kiểm soát tòa nhà để bảo vệ quyền lợi của mình. Ban kiểm soát hoạt động song song với BQT vốn đã đi vào hoạt động được một thời gian.

Ban kiểm soát ra đời để bảo vệ quyền lợi của người dân, có mục tiêu hỗ trợ thiết lập công tác quản lý đối với tất cả các hoạt động cá nhân, tập thể BQT.  

Sau đó, Ban kiểm soát tiến hành các thủ tục kiểm soát nội bộ, căn cứ đánh giá tính tuân thủ, trung thực, đúng đắn trong công tác quản lý điều hành các hoạt động của BQT.

Đặc biệt, Ban kiểm soát hoạt động không dựa vào nguồn kinh phí của cư dân nên rất được ủng hộ.

Ở một số chung cư, Ban kiểm soát được hình thành dưới các tên gọi khác nhau: Tổ kiểm tra, Tổ giám sát… Thực tế, dù đã đi vào hoạt động nhưng chưa được Hội nghị nhà chung cư thường niên thông qua.

Việc thành lập Ban kiểm soát cũng nhận được ý kiến trái chiều từ chính các BQT, họ cho rằng không cần thiết, do chung cư đã có BQT và Quy định của nhà nước về quyền hạn và trách nhiệm của BQT đang ngày càng chặt chẽ hơn…

Do đó theo ý kiến của BQT tại nhiều chung cư, việc hành lập Ban kiểm soát có thể gây chồng chéo, cản trở hoạt động của BQT, ảnh hưởng đến quản lý vận hành chung cư…

Ban kiểm soát tòa chung cư hiện nay do dân tự thành lập, không có quyền hạn chức năng như BQT nhưng giúp ích được nhiều cho cư dân trong quá trình kiểm soát hoạt động của BQT.