Blue Diamond

Công ty cổ phần Kim Cương Xanh (Blue Diamond) được thành lập vào ngày 08 tháng 08 năm 2008 hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chuyên cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ quản lý kỹ thuật, môi giới bất động sản và các dịch khác, phục vụ nhu cầu cuộc sống của Quý khách hàng.

VerticalTab

WELCOME TO REPUBLIC SERVICES.

01

Residential Waste

Residential waste means any refuse generated on the premises as a result of activities.
02

Business Commercial Waste

Business waste cover the commercial waste and industrial waste types.
03

Domestic Solid Waste

Domestic waste is any waste that is produced in the home environment recycle.
04

We modify whole system

By dealing with data, select tools that help you automate time consuming processes