Blue Diamond

Công ty cổ phần Kim Cương Xanh (Blue Diamond) được thành lập vào ngày 08 tháng 08 năm 2008 hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chuyên cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ quản lý kỹ thuật, môi giới bất động sản và các dịch khác, phục vụ nhu cầu cuộc sống của Quý khách hàng.

Posts classified under: Tuyển Dụng

Kỹ thuật viên Phạm vi công việc Vận hành an toàn và bảo trì bảo dưỡng hệ thống cơ điện của khu căn hộ trong ca trực. Thực hiện công việc theo chỉ dẫn về vận hành hệ thống kỹ thuật toà nhà, kiểm tra định kỳ bao gồm các hệ thống điện công cộng, … Continue reading Kỹ Thuật Viên

Kỹ sư trưởng/Trưởng kỹ thuật Phạm vi công việc Quản lý, điều hành Bộ phận Kỹ thuật tại dự án Quản lý, điều hành và giám sát toàn bộ công việc vận hành hệ thống kỹ thuật toà nhà, kiểm tra định kỳ bao gồm các hệ thống điện công cộng, hệ thống điện sinh … Continue reading Kỹ Sư Trưởng

Giám sát dịch vụ Phạm vi công việc Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban quản lý, phụ trách tất cả các công việc liên quan đến nhà thầu phụ của tòa nhà bao gồm dịch vụ vệ sinh, bảo vệ, cây xanh, xử lý công trùng, kiểm soát đơn vị thực hiện bảo trì, sửa … Continue reading Giám Sát Dịch Vụ

Trưởng Ban Quản Lý Chức năng Là người chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai thực hiện Hợp đồng quản lý vận hành Công ty đã ký với Ban quản trị/Chủ đầu tư/Ban đại diện tại dự án. Phạm vi công việc Chịu trách nhiệm toàn diện về các mặt công tác quản lý vận … Continue reading Trưởng Ban Quản Lý