Blue Diamond

Công ty cổ phần Kim Cương Xanh (Blue Diamond) được thành lập vào ngày 08 tháng 08 năm 2008 hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chuyên cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ quản lý kỹ thuật, môi giới bất động sản và các dịch khác, phục vụ nhu cầu cuộc sống của Quý khách hàng.

Service Vertical Tabs service detail

Welcome to Wastii Services

01

Business Commercial Waste

Business waste cover the commercial waste and industrial waste types.
03

We modify whole system

By dealing with data, select tools that help you automate time consuming processes
02

Domestc Solid Waste

Domestic waste is any waste that is produced in the home environment from recycle process.
04

We modify whole system

By dealing with data, select tools that help you automate time consuming processes